Chairman’s corner

Geachte lezer,

2016 was het jaar waarin IMMOBEL het vijfjarenplan versneld uitvoerde en zelfs overtrof. 2017 werd daardoor een overgangsjaar waarin we minder winst boekten maar tegelijk de basis legden om daar de komende jaren de vruchten van te plukken: doordacht zaaien om nadien te oogsten. Ons nettoresultaat in 2017 bedraagt 11 MEUR. Geen topjaar dus, maar het huidige businessplan en de reorganisatie van IMMOBEL zal haar in de toekomst in staat stellen een succesvolle pan-Europese speler te worden. 

“2017 was een jaar waarin we onze strategie bijstuurden in functie van het voortdurend veranderende vastgoedlandschap en waarin we onze teams versterkten.”

2017 was een jaar waarin we plannen maakten en die ook opstartten. Waarin we onze strategie bijstuurden in functie van het voortdurend veranderende vastgoedlandschap en waarin we onze teams versterkten. Waarin we onze projecten verder vormgaven, ontwikkelden en afwerkten. En waarin we ons territorium uitbreidden: een ruimere spreiding en een grotere impact in de vastgoedsector.

In BelgiË

In België gaan de zaken goed: de opstart van een aantal projecten is achter de rug en de verkoop ervan loopt vlot: O’Sea, Ernest (Solvay) fase II, Universalis Park, Parc Seny, Greenhill Park, Royal Louise en Lake Front (Knokke-Heist).

RAC 4 en de laatste fase van Universalis Park kampen momenteel nog met vertraging na een aanslepende vergunnings- en ontwerptermijn van ongeveer tien jaar. Dat hopen we recht te trekken in 2018-2019. De ontwerpfases van zowel het 40.000 m² project aan de Brusselse Zavel als het 50.000 m² project aan het de Brouckèreplein lopen volop en de bouw van de nieuwe Allianz-hoofdzetel in Möbius I vordert goed.

We versterken ons Belgisch team voortdurend. Aanvullende beheerssystemen en ondersteunende hulpprogramma’s zorgen voor gestroomlijnde bedrijfsprocessen, zodat onze afdelingen beter dan ooit samenwerken. Sterke resultaten en een efficiëntere uitvoering van de projecten zijn mogelijk. Dankzij de matrixstructuur in onze Groep kunnen hooggespecialiseerde talenten hun kennis en meerwaarde supranationaal delen met de afdelingen van andere landen.

Binnen het domein van de verkavelingen hanteren we een nieuwe aanpak: we stelden een extra team samen om nieuwe wooneenheden binnen bestaande verkavelingen te ontwikkelen. De afdeling deed het dit jaar al goed en dat zal in de toekomst alleen maar verbeteren dankzij dit breder ondernemingsmodel. 

In POLEN

Het team in Polen is volledig herschikt: met de nieuwe CEO en enkele extra profielen met de juiste vaardigheden groeit de organisatie naar onze internationale standaard toe. Ons kantoorproject Cedet in Warschau nadert de oplevering en tot op heden is 74 % van het gebouw is verhuurd aan gereputeerde huurders. We verwachten de verkoop van dit gebouw in 2018. De rechtszaak die de ontwikkeling van ons ander kantoorproject Central Point (het voormalige CBD One) blokkeerde, werd door IMMOBEL gewonnen. De werken worden daar de komende maanden opgestart. Net zoals Cedet kampte het project Granary Island in Gdansk met technische problemen. Ook daar zitten we nu intussen op kruissnelheid en loopt de verkoop uitstekend. We blijven alleszins waakzaam toezien op Polen.

IN LUXEMBURG

In Luxemburg verloopt de ontwikkeling van INFINITY uitstekend: 80 % van de appartementen is er al verkocht. Het kantoorgebouw en de winkelruimte zijn verhuurd en verkocht. Ons residentieel project Polvermillen met 26.000 m² oppervlakte in Luxemburg-stad loopt een jaar achter op schema. We merken wel dat de verkoopprijzen er blijven stijgen. Alle andere projecten lopen goed en we zijn dan ook erg tevreden over de stand van zaken in Luxemburg. 

In FRANKRIJK

Na een strategische evaluatie besloten we ons te richten op een vierde vastgoedmarkt en nemen we, in drie fasen,  NAFILYAN & PARTNERS over, een leader op de Franse residentiële markt. We willen onze Parijse afdeling de komende jaren verder uitbouwen in verschillende vastgoedsegmenten. Het is niet ondenkbaar dat Frankrijk op termijn onze grootste markt wordt.    

AANKOOPPLAN, OBLIGATIELENING EN PRIJS VAN DE ACTIVA

We kochten in 2017 minder aan dan voorzien in ons bedrijfsplan. Over de Brusselse ING-site (in partnerschap) zijn we opgetogen, maar de doelstelling van 100.000 m² aankopen hebben we niet gehaald. De teleurstelling daarover wordt gecompenseerd door de overname in Frankrijk.

De obligatie-uitgifte van 100 MEUR was een groot succes met een meer dan dubbele inschrijving. De plaatsing bevestigt het marktvertrouwen in ons bedrijf. De obligaties hebben een looptijd van vijf jaar met een interest van 3 %. Ze vervangen de terugbetaalde leningen en zorgen voor de nodige fondsen om onze ambitieuze plannen waar te maken. IMMOBEL zou de financiële markten in de komende jaren opnieuw kunnen raadplegen om zijn financiële capaciteit uit te breiden. 

De aankoopprijzen van vastgoed stijgen nog steeds. Dat is goed nieuws voor onze vastgoedportefeuille maar baart ons zorgen voor nieuwe vastgoedaankopen. We passen ons aanbod voortdurend aan om in te spelen op de snel veranderende vraag bij gebruikers. We blijven zoeken naar onontgonnen gebieden op het vlak van vastgoedontwikkeling in Europa. En we bekijken of een update van ons ondernemingsmodel de risico’s kan verlagen en stabiele inkomsten kan garanderen. Risico’s worden tegenwoordig minder naar waarde geschat, maar zijn daarom nog niet verdwenen, integendeel.

“Tegelijk ambitieus en zorgzaam zijn we er ons goed van bewust dat we een grote fiduciaire verantwoordelijkheid hebben over een jonge juweel van 150 jaar.”

Tegelijk ambitieus en zorgzaam zijn we er ons goed van bewust dat we een grote fiduciaire verantwoordelijkheid hebben over dit jonge juweel van 150 jaar. De wereld evolueert sneller dan ooit en we moeten ons telkens aanpassen aan een Darwiniaanse omgeving. Met onze kennis, vastgoedervaring en professionele toewijding willen we dit fantastische bedrijf door de volgende fases heen loodsen. Daarvoor vragen we uw vertrouwen. 

Dividend

De Raad van Bestuur heeft de intentie bevestigd om een terugkerend en toenemend dividend voor te stellen aan de Aandeelhouders. Onze vooruitzichten bevestigen deze mogelijkheid. 

Concreet zal de Raad op de Algemene Vergadering voorstellen om aan de Aandeelhouders voor het boekjaar 2017 een bruto dividend van 2,2 EUR toe te kennen dat naar verwachting elk jaar zal toenemen, onder voorbehoud van eventuele onvoorziene omstandigheden.

Vriendelijke groet,

Marnix Galle,
Executive Chairman

CEO'S corner

Vanaf dag één was Alexander Hodac vastberaden om de beursgenoteerde Groep IMMOBEL duurzaam te ontwikkelen. Hij zorgde voor een solide basis met een stevige ondernemingsstructuur en EEN sterke financiële positie die leidde tot de uitbreiding van de activiteiten.

“Sinds ik in december 2015 de functie van CEO overnam, heeft de Groep heel wat ontwikkelingen achter de rug. Hoewel IMMOBEL meer dan 150 jaar bestaat, heeft de recente fusie met ALLFIN de Groep naar een hoger niveau getild. En dat in een markt die veeleisender, concurrentiëler en uitdagender is dan ooit tevoren.

2016 was een overgangsjaar en werd zelfs een memorabel jaar. 2017 werd een jaar waarin de eerste blauwdruk van expansie onthuld werd.

Het is onmogelijk om gezond te groeien zonder een goed uitgebouwde organisatie. Het was dus mijn taak om onze interne structuren te controleren en onze activa te consolideren om daarop verder te bouwen voor onze internationale expansie. Die inspanningen blijken hun vruchten af te werpen, want elke dag opnieuw breiden we onze activiteiten in België, het Groothertogdom Luxemburg en Polen uit. Net zoals in Frankrijk. Mijn doelstellingen zijn ongewijzigd. De visie die ik deel met Marnix Galle, Executive Chairman, blijft ambitieus: we willen van IMMOBEL een onderneming maken met een duurzame vastgoedportefeuille en een internationaal bereik. 2017 is de aanzet van deze strategische implementatie die we de komende jaren alleen maar verder zullen ontwikkelen.

Mensen zijn de echte meerwaarde van een onderneming. In dat motto geloof ik rotsvast. Ik wil dan ook benadrukken dat de nieuwe projecten in België en de andere landen niet tot stand konden komen zonder het talent van de bijna 100 medewerkers van IMMOBEL die dagelijks worden begeleid door het bijzonder toegewijde Management Team. Stuk voor stuk zijn het professionals die de waarden van het bedrijf elke dag opnieuw vooropstellen. Hun vakkennis, kwaliteitsstreven en respect manifesteren zich samen met hun teamspirit in elke fase van onze realisaties. Deze waarden zitten vandaag al verweven in onze projecten en zullen ons helpen verder te groeien.”

Alexander Hodac,
CEO